Psikolog Randevu

Psikolog Randevu almak için lütfen formu doldurun.

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu İlaçsız Müdahale Programları

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu

Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu (DEHB), okul öncesi dönemde başlayıp yetişkinliğe kadar devam eden ve hiperaktivite, kısa dikkat süreleri ve dürtüsellik ile karakterize bir sorundur. Çocuklarda en sık görülen psikolojik sorunlardan biridir ve tedavi edilmezse çocuğun psikolojik ve sosyal gelişimini ve eğitim hayatını olumsuz etkileyebilir.

Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu çeşitleri nelerdir?

DEHB'nin üç ana semptomu vardır: dikkatsizlik, hiperaktivite ve dürtüsellik. Dikkat eksikliği, bu üç semptomun nasıl ortaya çıktığına bağlı olarak üç farklı alt tipe ayrılır.

 

DEHB Belirtileri Nelerdir?

DEHB'nin 3 farklı semptom tipi olduğu bilinmektedir.

 

DEHB'nin dikkat eksikliği belirtileri;

 • Konsantrasyon zorluğu
 • Odaklanamayı sürdürememe
 • Aynı aktiviteyi uzun süre devam ettirememe
 • Unutkanlık

 

DEHB'nin hiperaktif belirtileri;

 • Çok fazla hareketlilik
 • Yerinde duramama
 • Otururken bile elleri ve ayakları sürekli hareket ettirme

 

DEHB'nin dürtüsel tip belirtileri;

 • İsteklerinin hemen gerçekleşmesini isteme
 • Sabırsız olma
 • Düşünmeden hareket etme
 • Aceleci Olma

 

DEHB ÖN Tanı Testleri Nelerdir?

 • D2 Dikkat Testi
 • Connors DEHB Ölçeği
 • MOXO Dikkat Testi
 • SASX Dikkat Testi
 • WİSC-R

Bu testler dikkat, zamanlama, dürtüsellik ve hiperaktiviteyi ölçtüğü ve değerlendirdiği için çocuğunuzun hangi alanda daha fazla desteğe ihtiyacı olduğunu belirlemektedir. Dikkat testi sonuçları ve uzman psikolog/ pedagog gözlemi destekli sonuçlarla beraber çocuğunuzun hnagi alanlarda desteklenmesi gerektiği ile ilgili ayrıntılı bilgi alabilirsiniz.

Dikkat testi, çocuğunuzun ne zaman konsantre olma olasılığının daha yüksek olduğunu ve davranışının ne zaman daha dürtüsel olduğunu belirlemek için görsel ve işitsel çeldiriciler ekleyerek öğrenme ortamını düzenlemenize ve geliştirmenize yardımcı olur.

Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) Nasıl Tedavi Edilir?

Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu tedavi edilebilir bir durumdur. Kayseri Dikkat Merkezi Kliniğimizde öncelikle dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu (Moxo, Sasx, D2 vb.) için ön tanı testleri yapılarak bozukluğun boyutunun somutlaştırılması amaçlanmaktadır. Test sonucunda elde edilen spesifik veriler incelenerek çocuğun ihtiyaçlarına göre özel bir eğitim programı geliştirilir. Bu eğitim programında çocuklara özel hazırlanmış bilişsel ve fiziksel müdahale programları bulunmaktadır. 30 ve 60 seanstan oluşan DEHB eğitim programları, özellikle eğitim sonunda uygulanan testler aracılığıyla ön test- son test farkı incelenerek çocuğun gelişimini ortaya koymaktadır.

DEHB Tedavisinde Kullanılan Müdahale Programları Nelerdir?

BBMP – Bilişsel ve Bedensel Müdahale Programı

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite’ye yönelik hazırlanmış içeriğinde 36 bilişsel egzersiz ve 12 fiziksel aktiviteden oluşan  özgün ve yapılandırılmış bir programdır.

BBMP – Bilişsel ve Bedensel Müdahale Programı Nasıl Uygulanır?

BBMP Çocukların programa uyumunu artırmak artırmak için halihazırda kullanılan oyunlarla birlikte gerçekleştirilir. PUKO adlı kahramana (kukla) çocukla birlikte dikkat becerileri ve davranışsal otokontrol öğretilmeye çalışılmaktadır. Bu amaçla dikkat geliştirici etkinlikler yapılır. Bu etkinlikler beynin iki yönlü uyarımı ve gelişimini sağlar. Etkinliklere Puko’nun eşlik etmesi, etkinliklerin oyunlaştırılarak müzik eşliğinde yapılması çocuklar için bu süreci keyifli hale getirmektedir. Yapılan her dikkat geliştirme etkinliğinden sonra çocuğa bir PUKO stickeri verilmektedir. Bu stickerlar ilk seans boyanan PUKO posterine yapıştırılmaktadır. Bu süreç tamamlandığında dikkat geliştirmede ona eşlik eden arkadaşı PUKO çocuk ile eve gitmeye hak kazanır.

BBMP – Bilişsel ve Bedensel Müdahale Programı Hangi Becerileri Geliştirir?

BBMP beynin Nöroplastisitesinin alt hedefleri olan  kognitif beceriler, akıl yürütme ve yönergeleri takip etme becerileri, duyusal ve kısa süreli hafıza becerileri, beyin hemisferlerinin çift yönlü uyarımına yönelik becerileri, denge – stabilizasyon becerilerini, Postüral kontrol becerilerinin gelişimini içerir. Beyinde bu becerilerin gelişmesi ile birlikte  Dikkat eksikliği, Hiperaktivite ve dürtüsellikte belirgin iyileşme gözlemlenir.

Neurosound

Neurosound,beynin nöroplastisite özelliğini kullanarak, pasif dinlemeyi aktif dinlemeye dönüştürmek için beynin nöroplastik özelliklerini kullanan ve kısa sürede etkili sonuçlar veren işitsel bir algı sistemidir.

Neurosound Hangi Becerileri Geliştirir?

Neurosound’ın  temel amacı çocuklarda bilişsel, sosyal, psikolojik alanlarda gerçekleşen herhangi bir sorunun diğer alanları etkilememesi için çok yönlü bir psikoeğitim yoluyla müdahale edebilmektir.

Aynı zamanda Neurosound iletişim becerilerinde gelişmeyi, akademik başarı artışını, dikkat dağınıklığının giderilmesini, zamanlamanın arttırılmasını, çocuktaki sosyal uyumsuzlukların  düzenlenmesini sağlar.

Neurosound Nasıl Uygulanır?

Kayseri Neurosound Programı, çeşitli dinletileri bir neurosound cihazında işleyen ve bunu kulaklıklar aracılığıyla beyne ileten psiko-eğitimsel bir dinleme programıdır. Çocukların öğrenme sürecini daha etkili hale getirmede rol oynar.

Kayseri de Uyguladığımız Neurosound uygulaması, çocuklara bazı müzikleri kulaklıkla dinlerken uzman psikolog /pedagog eşliğinde geliştirilmesi gereken alanlarla ilgili aktiviteler yaptırılarak uygulanır. Her çocuk için bir profil testi yapılır ve her çocuğun özel eğitim planı uzman psikolog/ pedagog tarafından belirlenir ve oturum sonuna kadar planlı bir şekilde uygulanır.

Mental Timer

Kayseri de kliniğimizde uyguladığımız MentalTimer, zamanlama ve ritmik hareketler yoluyla bilişsel becerileri ve birçok beyin işlevini geliştiren bir psiko-eğitim programıdır.

Mental Timer Nasıl Uygulanır?

Kayseri de kliniğimizde MentalTimer seansları eller, ayaklar ve bazende el ve ayakların senkronize  hareketlerine dayanan bir programdır.  Mental Timer’da çocuğun uyaran olarak verilen ses ile aynı anda bir hareket yapması istenir. Seçilen programa bağlı olarak, ses uyaranları her zaman aynı zaman aralığında sunulur. Bu sayede çocuk kendi iç saatine odaklanır ve sesle eş zamanlı hareket etmeye çalışır.  

Bireyin kendi iç saatine odaklanması ve el, ayak ve bazen aynı anda uyarılmış seslerle hareketler yapması, beyni tüm kas ve sinir sistemi ile senkronize etme etkisine sahiptir. Bu etki sadece sinir sistemi ile kaslar arasındaki etkileşimi arttırmakla kalmaz, aynı zamanda beyinde yeni sinir ağlarının oluşmasını sağlar. Bu sistemin işlevi, beynin nöroplastisite özelliklerine göre tasarlanmıştır.

Mental Timer Hangi Becerileri Geliştirir?

DEHB'deki yürütücü işlev (planlama, zihinsel esneklik, dürtü kontrolü), çalışma belleği ve dikkat alanları nigrostriatal yapı ile ilişkilidir. Bu yapılar aynı zamanda sıralama, planlama becerileri ile ilgilidir. Bu nedenle MentalTimer, özellikle dürtüsellik ve hiperaktivitenin baskın olduğu DEHB olmak üzere, planlama ve sıralama ile ilgili çeşitli sorunların çözümünde oldukça etkilidir. Dikkat, odaklanma, sıralama, organizasyon, işitsel ve dil işlemleme, okuma ve matematik becerileri, el yazısı ve dürtüsellik, hiperaktivite ve öfke kontrolü üzerinde etkileri görülmektedir.       

DEHB yanısıra, gelişimsel motor bozukluklarda, dikkat ve motor koordinasyon sorunlarında, gelişimsel gecikme, dil ve okuma becerilerinde, beyin hasarı geçirenlerde ve sporcularda hız, zamanlama ve ritmiklik egzersizlerinin etkili olduğu saptanmıştır.

 

Detaylı Bilgi ve Randevu için Tıklayınız.

 

Anahtar Kelimeler: Kayseri Dikkat Eksiliği | Kayseri Özgül Öğrenme Güçlüğü