Psikolog Randevu

Psikolog Randevu almak için lütfen formu doldurun.

Filial Terapi

10 Seanslık Filial Terapi Modeli
 

Güvenli ebeveyn-çocuk ilişkisinin çocuğun sosyo duygusal gelişimi üzerindeki önemi, çalışmalarla desteklenmiştir (Perry & Szalavitz, 2006; Ryan & Bratton, 2008; Siegel & Hartzell,2003). Stresli olaylar yaşayan çocuklar için bakım veren çocuk-çocuk ilişkisi daha büyük önem taşımaktadır. Çocuklar, duygularını düzenlemede ve olumsuz deneyimlerini ele almada yardımcı olmaları için ebeveynlerine güvenirler(Schore, 2001). Ancak, ebeveynler çocuklarının zorluklarla baş edebilmelerine yardımcı olacak deneyim ve becerilerden yoksun olabilirler. Ebeveyn-çocuk ilişkisinin getirdiği zorlukları da kapsayan ebeveyn olmaya dair yaşanan stres, ebeveynlerin çocuklarının sosyal, duygusal ve davranışsal ihtiyaçlarına uygun karşılığı vermelerine engel olabilir. Çocuk terapisinde kullanılan müdahaleler; ebeveyn çocuk ilişkisini güçlendirmeye odaklanarak bakım verenlere hem duygusal destek sağlar hem de onlara, ebeveyn olarak çocuklukta yaşanan problemlerin tedavisinde ne kadar etkin olabileceklerine dair farkındalık kazandırır (Eyberg, Nelson & Boggs, 2008; Guerney & Ryan,2013; Landreth & Bratton, 2006; Powell, Cooper, Hoffman, & Marvin, 2013; Webster-Stratton, Rinald, & Reid, 2011). 
Çocuk-ebeveyn ilişkisi terapisi (ÇEİT; Landreth & Bratton,2006), 40`tan fazla çalışma ile çocuk akıl ve ruh sağlığına dair birçok konuda etkinliği ortaya konan, oyun terapisi temelli bir ebeveyn eğitim modelidir. Bernard ve Louise Guerney`in Filial terapi modeline dayanan ve ÇEİT`in merkezinde bulunan güvenli çocuk-ebeveyn ilişkisi, çocuk sağlığı için gerekli ve iyileştirici bir faktördür. Destekleyici grup ortamında, ebeveynler çocuklarının duygusal ve davranışsal ihtiyaçlarına daha etkin cevap verebilmek için çocuk merkezli oyun terapisi (ÇMOT) becerilerini öğrenirler. Bu sayede, çocuklar da sevgi, kabul, korunma ve güvenlik ihtiyaçlarının ebeveynleri tarafından güvenilir ve tutarlı bir şekilde karşılanacağına inanırlar. Bu bölüm ÇEİT`nin tarihçesini, gerekçelerini, teorik temellerini kısaca anlatır, farklı ortamlarda ve popülasyonlarda görülen çeşitli problem alanlarında kullanımını destekleyen araştırmaları özetler, ÇEİT`in yapısı ve kullanımı ile ilgili bakış açısı kazandırır ve sürecin nasıl işlediğini göstermesi açısından bir vaka örneği içerir. Blackard(2006), uygulayıcı ve araştırmacıların bu müdahale yöntemini kullanırken bir bütünlük sağlamalarını güvence altına almak amacıyla bu protokolü manüel(el kitabı) haline getirdiler.

Filial Terapi Nedir?
 
Çocuk Ebeveyn İlişkisi Terapisi (ÇEİT) yani Filial Terapisi, 3-10 yaş arası çocuklara ve ailelerine yardımcı olan 10 seanslık yapılandırılmış oturumları olan gelişimsel bir oyun terapisidir. Filial Terapi normal gelişim gösteren çocuklar ve duygusal, davranışsal ve gelişimsel güçlükleri olan çocuklar için uygundur. Karşımıza ilk defa 1960 yılında çıkmıştır. Bernard ve Louise Guerney tarafından geliştirilmiştir. Devamında Dr. Rise VanFleet, yaptığı çalışmalarla Çocuk Ebeveyn İlişkisi Terapisi yani Filial Terapi konusunda öncü olmuştur ve birçok ülkede çalışmalar yapmıştır. Uzun süreli araştırmalar, bu terapi yönteminin son yıllarda oldukça yaygınlaştığını, çocukların gözlemlenen davranış problemlerini azaltmada ve aile ilişkilerini güçlendirmede olumlu bir etkiye sahip olduğunu kanıtladı. (Filial adı, ebeveyn ve çocuk arasındaki ilişki ile ilgili olarak çocuk anlamına gelen Latince kökenlidir).
 
Filial Oyun Terapisinin Çocuklar İçin Faydaları Nelerdir?
• Çocukların kendilerini ve ihtiyaçlarını daha iyi ifade etmelerini sağlar.
• Çocukların duygularını yönetmelerini ve tanımlamalarını sağlar.
• Çocukların duygularını yönetmelerini ve tanımlamalarını sağlar.
• Çocukların özgüvenlerini ve girişimcilik özelliklerini geliştirmeye yardımcı olur.
• Oyun sayesinde, çocukların mevcut davranış bozukluklarını azaltır.
 
Filial Oyun Terapisinin Ebeveynler İçin Faydaları Nelerdir?
• Ebeveyn ve çocuk arasındaki bağı kuvvetlendirir.
• Çocukların gelişim döneminin özelliklerini anlayarak kendi duygu, düşünce ve davranışlarını daha iyi anlayabilmelerini sağlar.
• Çocuklarını daha iyi tanımalarını sağlar.
• Çocuklarının iletişim şeklini daha iyi anlarlar, ona uygun iletişim kurmalarını sağlar.
• Çocuklarıyla kaliteli ve verimli zaman geçirmeye olanak sağlar.
 
Filial Oyun Terapisi Neden Etkilidir?
-Yönlendirilmemiş oyun zamanları, çocukların kendi duygu ve ihtiyaçlarını keşfetmelerine, problem çözme becerilerini geliştirmelerine ve ebeveynlerine olan güvenlerini artırmalarına olanak tanır.
-Terapistler, ebeveynlerin çocuklarını ve kendilerini daha iyi anlamalarına yardımcı olmak için empati, kabul, modelleme, pekiştirme ve yeniden çerçeveleme gibi becerileri kullanır. Ebeveynler kendilerini güvende hissettiklerinde, olayları daha net görebilirler, daha anlayışlı olurlar ve daha iyi ilişkiler geliştirirler.
- Ebeveynler ve bakım verenler özel oyun seanslarına katılır. Evlada terapinin işbirlikçi özelliği çocuğun duygusal gelişiminde çok etkilidir.
- Bu sürece sadece bir çocuk değil, ailedeki tüm çocuklar katılır, böylece tüm aile üyeleri arasındaki etkileşime odaklanılır.
- Oyun oynamak ve gülmek aile ilişkilerinde güçlü bağlar oluşturur. Aile üyeleri daha sağlıklı etkileşimler kurarak birbirleriyle daha fazla duygusal yakınlık kurarlar.
- Ebeveynler ve terapistler arasında kabul edici, olumlu, destekleyici, beceri odaklı, güven verici ve samimi bir ilişki, direnci azaltır ve ebeveynleri öğrenmeye ve değişime açık tutar.
 
Kayseri Filial Terapi randevusu için iletişim formunu doldurun.