Psikolog Randevu

Psikolog Randevu almak için lütfen formu doldurun.

EMDR Terapisi

EMDR Terapisi Nedir ?
EMDR Terapisi, güçlü bir psikoterapi yöntemi olan göz hareketleriyle sistematik duyarsızlaştırma ve yeniden işleme anlamına gelir. Şimdiye kadar, farklı yaşlarda farklı zihinsel bozuklukları olan milyonlarca danışanı başarıyla tedavi etti.
 
EMDR Terapisi Nasıl Çalışıyor ?
EMDR terapi yaklaşımının temelini oluşturan uyarlanabilir bilgi işleme modeline göre beyin, her yeni deneyim yoluyla gelen bilgiyi işlemek ve çalışmasını sağlamak için fizyolojik temelli bir sistem kullanır. Duygular, düşünceler, hisler, görüntüler, sesler, kokular ve diğer bilgiler, ilgili bellek ağları bağlanarak işlenir ve bütünleştirilir. Bu nedenle, deneyim hakkında öğrenme gerçekleşti. Elde ettiğimiz bilgiler, gelecekte yanıtımızı uygun şekilde yönlendirmek için saklanacaktır.
 
Bu sistem düzgün çalıştığında, öğrenme yoluyla zihinsel sağlığı ve insan gelişimini desteklediği için uyarlanabilir, uyarlanabilir bir mekanizma olarak kabul edilir. Travmatik veya çok rahatsız edici olaylar meydana geldiğinde bu sistem yıkılmış gibi görünür. Yeni bilgiler işlenmeyecek ve mevcut bellek ağına entegre edilmeyecektir. Deneyimi anlamak için bellek ağındaki işlevsel bilgileri birbirine bağlamak ve makul sonuçlar çıkarmak imkansızdır. Sonuç olarak, öğrenme gerçekleşmeyecektir. Duygular, düşünceler, görüntüler, sesler ve fiziksel duyumlar deneyim sırasında saklanır. Bu nedenle, bugün yaşanan bazı durumlar bu izole anıları tetiklerse, kişi anıların bir kısmını veya tamamını yeniden yaşamış gibi etkilenecektir.
 
EMDR'ye göre, bu tür uyumsuz, işlevsiz, işlenmemiş ve izole edilmiş anılar, dikkat dağıtıcıların, olumsuz duyguların, düşüncelerin, davranışların ve kişilik özelliklerinin arkasına gizlenmiştir. Kendinizle ilgili olumsuz inançlar (örneğin: Ben aptalım), olumsuz duygusal tepkiler (başarısızlık korkusu) ve olumsuz fiziksel tepkiler (sınavdan önceki gece karın ağrısı) sorunun kendisi değil, semptomları, mevcut performansıdır. Bu olumsuz inançlara ve duygulara yol açan ham hatıralar, güncel olaylar tarafından tetiklenir.
EMDR terapisi ile sadece semptomlar ortadan kalkmaz. Yeni bakış açılarıyla kazanılan olumlu inançlar ve olumlu duygular, insanların kendilerine, ilişkilerine ve dünyaya bakış açısını olumlu yönde değiştirecek ve kişisel gelişimi destekleyecektir.
 
EMDR Terapisinin Uygulanışı ve İşleyişi
EMDR terapisi, birçok tedavi modalitesinden teknolojiyi alan ve danışanın tedavisine aracılık eden bütüncül bir yaklaşımdır. Tüm psikoterapötiklerde olduğu gibi, EMDR terapisinin ilk görevi güvenli bir terapötik ilişki kurmaktır. Çünkü terapist, geçmiş hikayeden danışanla birlikte tedavi yolculuğuna çıkacaktır. Bu yolculukta kullanılan en önemli kaynaklar güven, samimiyet ve çözümlere olan inançtır.
EMDR terapisinde hiçbir ilaç, elektriksel ve manyetik stimülasyon veya hipnotik benzeri teknikler kullanılmaz. Kişi tedavi süresince uyanık kaldı ve tedaviye aktif olarak katıldı. EMDR tüm terapi tekniklerinden yararlanır, ancak ana teknik (Bilateral Stimulation/BLS) Bilateral Stimulation Delivery (ITU) teknolojisidir. Terapist, danışanın gözlerini sola ve sağa hareket ettirerek beyninin iki yarım küresini nazikçe uyarır, böylece danışan kendisini rahatsız eden hatıralara ve duygulara odaklanabilir.
Bu şekilde danışanın anılarını ve duygularını rahatsız etmeye, rahatsız edici anıları işlemeye (duyarsızlaşma) odaklanması sağlanabilir. EMDR'nin ana içeriği, hafızayı işlerken beynin iki yarım küresini uyarmaktır. Bu genellikle göz hareketleri şeklini alır. Ancak, alternatif olarak, dikkati bir yönden diğerine yönlendirmek için çeşitli cihazlar kullanılabilir.
 
EMDR Terapisinin Kullanıldığı Alanlar
EMDR terapisi talep eden herkese uygulanabilir. Belirli bir yaş aralığı yoktur ve sadece çocuklarda uygulamalı eğitim almış terapistler çocuklara uygulanabilir. Çoğu psikosomatik veya psikolojik bozukluğun tedavisinde kullanılır.
• Travma Sonrası Stres Bozukluğu
• Depresyon
• Panik ataklar
• Yas
• Fobiler
• Yeme bozuklukları
• Stres azaltımı
• Baş ağrısı
• Kilo verme
• Uçak fobisi
• Bağımlılıklar
• Cinsel ve/veya fiziksel taciz
• Beden algısı bozuklukları
• Kişilik bozuklukları
• Performans geliştirme (örneğin spor, sahne sanatları ve buna benzer diğer performans gerektiren konularda)
• Performans kaygıları
• Kendilik değeri ve özgüven gibi yapılandırılması gereken duygusal kaynakların kazanımında
 
EMDR Terapisi etkili bir yöntem midir?
Hızlı ve etkili bir terapi yaklaşımıdır. Hızlı ve etkili bir terapi yaklaşımı olması nedeni ile son yıllarda tanınırlığı artmış bunun yanı sıra farklı protokoller ve araştırmalar sayesinde çalışma yelpazesi genişlemiştir.
 
EMDR Terapisinin Olumsuz Etkileri var mı ?
Herhangi bir psikoterapide olduğu gibi, ağrı geçici olarak artabilir; acı verici ve çözümlenmemiş anılar ortaya çıkabilir. Terapi sürecinden sonra anı işleme devam edebilir ve rüyalar, anıya ait duygular yeniden yaşanabilir.
 
EMDR Terapisi bana uygun mu ?
EMDR terapisine hazır olup olmadığınızı veya bu terapi tekniğinin size uygun olup olmadığına terapistiniz karar verebilir. EMDR terapisini uygulayan terapist hazır olmadığınızı tahmin ederse, ilk birkaç seans sizi güçlendirebilir ve sizi EMDR terapisine hazırlayabilir.
 
EMDR Terapisi kaç seansta tamamlanır?
EMDR terapsi başvuru süresi danışandan danışana değişiklik gösterecektir. Süreç, danışanın deneyimine ve bu anı anlamasına bağlı olarak değişebilir. 
EMDR terapisi literatürde "kısa süreli tedavi" grubuna dahildir. EMDR terapisinin süresi, sorunun tipine, danışanın mevcut yaşam koşullarına, önceki travmanın sayısına ve etkisine bağlıdır. Bilginin her insan için kendi değerlerine ve deneyimlerine dayalı olarak benzersiz bir şekilde işlenmesi de süreyi etkiler.
 
Öncelikle EMDR terapisi yapanın, terapist-danışan ilişkisini çok iyi sağlamış olması gereklidir. EMDR terapisinin ne kadar süreceğini hastanın ruhsal durumu, eşlik eden başka psikiyatrik hastalığın varlığı, yaşadığı travmanın karmaşıklığı ve hastanın psikososyal destek sistemleri belirler. Bu terapide sorunlar bazen 2-3 seansta çözülebilmesine rağmen önerilen 3 seansta duygu ve düşüncelerin işlenmesidir. Bazen karmaşık travmalarda 8-10 seans boyunca devam edebilir.
 
EMDR Terapisi Teknikleri ile Acı Anıları Silmek için kullanılır mı?
EMDR terapisi, geçmiş ve şimdiki travmaları duyarsızlaştırmayı amaçlar. EMDR tedavisinden sonra geçmiş travmatik anılar danışanı eskisi gibi rahatsız etmeyecektir. Bu nedenle insanlar EMDR terapisini acı veren anıların ortadan kaldırılması olarak tanımlarlar.
 
EMDR Terapisi hafıza silme yöntemi midir?
EMDR terapisini anıları yok etmenin bir yolu olarak görmek yanlış ama geçmiş travmatik olayları yeniden işlememize yardımcı olan, olayların etkisini azaltan, farklı Bakış Açısı ve yaşanan olaylarla başa çıkmak için daha az duygu. Anıları ve istenmeyen anıları silmek için "talihsiz", belki "şanslı" teknikler veya tedaviler henüz ortaya çıkmadı, ancak EMDR terapisi görüşlerimizi değiştirebilir ve rahatsızlığımızı ortadan kaldırabilir.
 
Online EMDR Terapi yapılır mı ?
Diğer psikoterapötik teknikler gibi EMDR terapisi de online olarak uygulanabilir. İkili stimülasyon EMDR tedavisinin temelidir ve çevrimiçi terapi sırasında veya telefon, kulaklık ve uygulama aracılığıyla terapist yerine müşteri tarafından uygulanır. Yüz yüze tedavinin mümkün olmadığı durumlarda danışan terapist ile iletişime geçtiğinde gerekli bilgi ve yönlendirmeyi alacaktır. Online EMDR terapisi, yüz yüze EMDR terapisi kadar etkilidir.
 
EMDR Terapisini Kimle Uygulayabilir ?
Türkiye’de EMDR Terapisi uygulayan uzmanlar eğitimlerini Davranış Bilimleri Enstitüsü (DBE) - EMDR Derneği tarafından organize edilen eğitimlere katılıp süpervizyonlarını tamamlayıp sertifika sahibi olan Psikiyatrist, Psikolog ve Psikolojik Danışmanlar ve Ruh Sağlığı Profesyonelleri tarafından uygulanır. Destek aldığınız uzmanı EMDR Derneğinin web sayfasından uzman listelerine bakarak kontrol edebilirsiniz.
 
Kayseri EMDR Terapisi Seans Ücretleri Ne kadar ?
Üzerinde durulması gereken diğer bir konuda aslında seans ücretidir. Kayseri’de EMDR terapisi seans ücreti hizmet kalitesine göre değişebilir olmasıdır. EMDR Terapisi eğitimi alan Kayseri’de psikiyatrist, psikolog, psikolojik danışman verdikleri hizmet farklılık göstermektedir. Konuyla ilgili olarak uzmanların yeterlilikleri, aldıkları eğitimler, deneyim sahibi olmaları ve tanınırlıkları farklılık gösterebilir olmakta ve bu durum Kayseri EMDR Terapisi uygulayan psikiyatrist, psikolog, psikolojik danışman seans ücretlerine yansımaktadır.
Bu faktörler dikkate alındığında Kayseri’de EMDR Terapisi uygulayan psikiyatrist, psikolog, psikolojik danışman seans ücretleri hakkında net bir ücret belirtilememektedir.
 
Online EMDR Terapisi Seans Ücretleri Ne kadar ?
Kurumlara ve uzmanlara göre Türkiye ‘de çeşitlilik göstermektedir.
Burada online yada yüz yüze olması uzmandan uzmana fark edebilmektedir. Online EMDR Terapisi uygulayan Psikiyatrist, Psikolog, Psikolojik Danışman görüşmelerinin daha uygun maliyetli olmasını bekleyen danışanlar aynı ücret ile karşılaşmaları muhtemeldir.
Yine Online EMDR terapisi seans ücreti hizmet kalitesine göre değişebilir olmasıdır. Konuyla ilgili olarak uzmanların online sistemde kullanmış olduğu alt yapı, yeterlilikleri, aldıkları eğitimler, deneyim sahibi olmaları ve tanınırlıkları farklılık gösterebilir olmakta ve bu durum Online EMDR psikiyatrist, psikolog, psikolojik danışman seans ücretlerine yansımaktadır.
 
Ücretsiz EMDR Terapisi /EMDR Terapi Seansı nereden alabilirim ?
EMDR Derneği Travma İyileştirme Grubu Gönüllü Psikoterapistleriyle Ücretsiz Online EMDR terapisi / Ücretsiz EMDR Terapisi desteği vermektedir.
 
EMDR terapisi bir dizi protole bağlı olarak ilerleyen tedavi süreci içerisinde uygulanır. Bir sonraki seans kaldığı yerden devam eder. Siz de hayatınızda iz bırakan kötü anılardan kurtulmak için Yüz yüze / Online EMDR terapisine başvurabilirsiniz.