Psikolog Randevu

Psikolog Randevu almak için lütfen formu doldurun.

Panik Atak/Panik Bozukluk

PANİK ATAK NEDİR?
Panik atak, ani ve beklenmedik bir şekilde ortaya çıkan ve fiziksel, bilişsel belirtiler yaşayan kısa süreli korku nöbetlerdir.

PANİK ATAK BELİRTİLERİ NELERDİR?

 1. Kalp atışlarında hızlanma, çarpıntı
 2. Terleme
 3. Titreme
 4. Nefessiz kalma hissi
 5. Parastezi (karıncalanma,uyuşma,hissizleşme)
 6. Derealizasyon (gerçekliği yitirme hissi) veya depersonalizasyon (bedeninden ayrılma algısı)
 7. Üşüme ya da ateş basması
 8. Kontrol kaybetme korkusu


PANİK ATAKLAR NEDEN MEYDANA GELİR?
Panik atak, hayatta kalma iç güdüsüyle ortaya çıkarak bu duygunun beyinden vücuda yanlış alarmlar göndermesi sebebiyle ortaya çıkar.

PANİK BOZUKLUĞU VE PANİK ATAK ARASINDAKİ FARK NEDİR?
Panik atak bir belirti, panik bozukluk tanıdır. Panik bozukluğun panik ataktan ayrışan özelliği; panik bozukluk panik atakların olmasındansa kişinin bu nöbetlerin ortaya çıkmasından ya da sonuçlarından kaygı duyması ve panik ataklar nedeniyle anlamlı davranış değişikliği göstermesidir.

PANİK ATAKLARI ÖNLEMEK VEYA HAFİFLETMEK İÇİN NELER YAPILABİLİR?
Panik atakları önlemek veya hafifletmek için çeşitli önlemler ve stratejiler bulunmaktadır. Derin nefes almak, meditasyon ve yoga yapmak, olumlu düşünmek, alkol ve kafinden kaçınmak gibi kendinize yardım tekniklerini öğrenmek ve uygulamak.

PANİK ATAKLAR GENETİK Mİ YOKSA ÇEVRESEL FAKTÖRLERDEN ETKİLENİR Mİ?
Genetik yatkınlık önemli bir rol oynamakla birlikte çevresel faktörlerinde etkisi fazladır. Stres, iş veya aile sorunları, travma gibi yaşam olayları panik atakların ortaya çıkmasına katkıda bulunabilir.

PANİK ATAKLARI TEŞHİS ETMEK VE TEDAVİ ETMEK İÇİN NE TÜR BİR PROFESYONEL YARDIM ARANMALIDIR?
Psikiyatristler uzmanlaşmış bir tıp doktorudur ve ilaç tedavisi reçete edebilirler ve BDT gibi terapileri uygulayabilirler. Bir klinik psikolog veya terapist panik atakların tedavisi için terapi sunabilir. Bilişsel ve Davranışçı Terapi gibi terapiler panik atakların yönetiminde etkili olabilir.

PANİK ATAK TEDAVİSİ NASIL YAPILIR? VE HANGİ TEDAVİ SEÇENEKLERİ MEVCUTTUR?
Panik atak tedavisi semptomların hafifletilmesi ve kişinin gelecekte ki panik atakları önlemesi amacıyla çeşitli yöntemler içerebilir. İlaç tedavisi, Bilişsel ve Davranışçı Terapi, Nefes egzersizleri ve Gevşeme teknikleri kişinin ihtiyaçlarına ve semptomlarının şiddetine göre uyarlanır.

İLAÇLAR PANİK ATAKLARI KONTROL ETMEK İÇİN NASIL KULLANILIR? VE YAN ETKİLERİ NELERDİR?
İlaçlar semptomların hafifletilmesi ve panik atakların sıklığının azaltılmasına yardımcı olabilir. İlaçlar panik atak tedavisinin bir bileşeni olarak ve BDT gibi diğer terapilerle birlikte kullanılabilir. İlaçlar ve olası yan etkileri;

Antidepresanlar: Panik atakların tedavisinde sıkça kullanılır. Olası yan etkileri arasında mide bulantısı, baş ağrısı, uykusuzluk ve cinsel işlev bozuklukları bulunabilir.

Anksiyolitikler:  Anksiyete semptomlarını hafifletmek için kullanılır.

Beta Blokerler: Panik atak semptomlarını kontrol etmek için özellikle kalp atışlarının hızlanması ve titreme semptomlarına karşı kullanılabilir.

PANİK ATAKLARLA BAŞA ÇIKMAK VE STRESİ AZALTMAK İÇİN KİŞİSEL STRATEJİLER NELERDİR?

 • Derin nefes almak
 • Panik atak tetikleyicilerini tanımak
 • Sağlıklı bir yaşam tarzı benimsemek
 • Pozitif düşünmek
 • Aile, arkadaşlar gibi destek grubu oluşturmak

PANİK ATAKLARIN AİLE İŞ VE SOSYAL İLİŞKİLER ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ NELERDİR?
Panik ataklar hem bireyin kendisi hem de aile, iş ve sosyal ilişkiler üzerinde olumsuz etkilere yol açabilir ancak bu etkiler yönetilebilir ve üstesinden gelinebilir. Aile, iş ve sosyal hayatınızdaki insanları panik ataklarınız hakkında bilgilendirmek ve kaygılarınızı, hislerinizi onlarla açıkça paylaşmak sağlıklı bir iletişime katkıda bulunabilir. Güvendiğiniz ve rahat ettiğiniz insanlarla bir destek grubu oluşturmak panik ataklarınız sırasında veya sonrasında sizi destekleyecek insanların olması rahat hissetmenize yardımcı olacaktır.