Psikolog Randevu

Psikolog Randevu almak için lütfen formu doldurun.

WISC-R Zeka Testi Eğitimi

WECHSLER ÇOCUKLAR İÇİN ZEKA ÖLÇEĞİ - WISC-R

EĞİTİM HAKKINDA

Eğitim Süresi : 30 Saat + 10 Saat Süpervizyon Eğitimi

Eğitim Yeri : Azerbaycan - Bakü

Asıl Alt Testler

Genel Bilgi Alt Testi;
çocuğun bilgi düzeyini,
Resim Tamamlama Alt Testi; çocuğun ayrımlaştırma ve görsel algılama yeteneğini,
Benzerlikler Alt Testi; çocuğun genelleme ve soyut düşünme yeteneğini,
Resim Düzenleme Alt Testi; çocuğun dikkat, muhakeme ve neden-sonuç ilişkisi kurabilme yeteneğini,
Aritmetik Alt Testi; çocuğun dikkatini tek bir nokta üzerinde yoğunlaştırabilme ve akıldan işlem yapabilme becerisini,
Küplerle Desen Alt Testi; çocuğun görsel analiz ve sentez yeteneğini,
Sözcük Dağarcığı Alt Testi; çocuğun çevre ve eğitimden en çok etkilenen yeteneği olan sözcük bilgisini ve onu ifade edebilme yeteneğini,
Parça Birleştirme Alt Testi; çocuğun görsel organizasyon ile tümevarım yeteneklerini,
Yargılama Alt Testi; çocuğun bağlantı kurabilme ve akıl yürütebilme yeteneğini,
Şifre Alt Testi; çocuğun görsel algısını ve görsel kinetik koordinasyon hızını,

Yedek Alt Testler

Sayı Dizisi Alt Testi;
çocuğun sözel hafızasını ve dikkatini, 
Labirentler Alt Testi; çocuğun dikkat ve görsel kinetik yeteneğini ölçer.

Ayrıca WISC-R ; psikolojik durum, dikkat,motivasyonu ve organik kaynaklı bazı sorunlar hakkında da ciddi ipuçları sağlar.

EĞİTİM PROGRAMI

• Testin kullanım amaçları ve alanları
• Test öncesi standart yapılması gereken değerlendirmeler
• Alt testlerin tanıtımı
• Yönergenin öğretilmesi
• Test uygulama pratiğinin eğitim ortamında gerçekleştirilmesi
• Test sonuçlarının analizi ve değerlendirme kriterlerinin öğrenilmesi
• Test sonuçlarının yorumlanmasında dikkat edilecek belirgin kriterlerin verilmesi ve yorumlama becerisinin kazandırılması
• Raporlamada dikkat edilecek kriterlerin verilmesi, rapor örneklerinin sunulması ve raporlama becerisinin kazandırılması
• Rapor Programının tanıtılması

Sertifikalı uygulayıcılar WISC-R ZEKA TESTİ EĞİTİM MATERYALLERİ için Tıklayınız.